top of page
Siðareglur Hestamannafélagsins Mána
Samþykktar á stjórnarfundi 15.maí 2024

Hestamannafélagið Máni er íþrótta- og æskulýðsfélag. Markmið félagsins er að auka samhug og samheldni félagsmanna, stuðla að frjálsum og göfgandi skoðunum og veita félagsmönnum heilbrigt og þroskandi viðfangsefni í tómstundum þeirra. Markmiðið með setningu siðareglna félagsins er að stuðla að því að samskipti og vinnubrögð á vettvangi félagsins einkennist af virðingu, heilindum, sanngirni og réttlæti. Siðareglurnar leggja grunninn að þeirri starfsemi sem fram fer í félaginu.

Foreldri/forráðamaður
Hafðu ávallt hugfast að:

1. Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.

2. Hvetja barnið þitt til þátttöku í hestaíþróttum ekki þvinga það.

3. Hrósa öllum iðkendum á meðan á æfingu, leik eða keppni stendur, ekki aðeins þínu barni.

4. Hvetja börnin bæði þegar vel gengur og þegar á móti blæs. Ekki gera grín að barni ef mistök eiga sér stað.

5. Vera börnum fyrirmynd í því að taka ósigri af æðruleysi, taka sigri hrokalaust og sýna andstæðingum kurteisi.

6. Bera virðingu fyrir störfum þjálfarans/reiðkennarans, ekki reyna að hafa áhrif á störf hans meðan á leik eða keppni stendur.

7. Líta á dómarann sem leiðbeinanda barna, ekki gagnrýna ákvarðanir hans.

8. Læra að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu því án þeirra hefði barnið þitt ekki möguleika að stunda æfingar og keppni hjá félaginu.

9. Spyrja barnið hvort keppnin eða æfingin hafi verið skemmtileg eða spennandi, úrslitin eru ekki alltaf aðalatriðið.

10.Taka því ávallt alvarlega af barn þitt eða önnur börn leita til þín vegna vanlíðunar tengdri íþróttaiðkun sinni eða ef þú telur þig verða áskynja um vanlíðan hjá barni á æfingu eða í keppni.

Iðkandi (yngri)
-þú ættir að:

1. Gera alltaf þitt besta.

2. Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika í hestaíþróttum.

3. Vera ávallt kurteis og koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.

4. Taka þátt í hestaíþróttum á eigin forsendum en ekki vegna þess að foreldrar/forráðamenn þínir eða þjálfari vilja það.

5. Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.

6. Þræta ekki eða deila við dómarann.

7. Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara, þjálfara/reikennara starfsmenn félagsins og sjálfboðaliða.

8. Mæta á réttum tímum á æfingar, keppnir og aðra viðburði sem þú tekur þátt í á vegum félagsins.

9. Bera virðingu fyrir félagsbúningi þínum og merki félagsins. Ef þú verður fyrir óásættanlegri hegðun af hendi þjálfara, starfsmanna, sjálfboðaliða eða annarra iðkenda skaltu láta einhvern fullorðinn vita.

Iðkandi (eldri)
-þú ættir að:

1. Gera alltaf þitt besta.

2. Virða reglur og venjur varðandi heiðarleika í hestaíþróttum.

3. Hafa heilbrigði ævinlega að leiðarljósi og ekki taka áhættu varðandi heilsu þína með því að neyta ólöglegra lyfja til að bæta árangur þinn.

4. Virða alltaf ákvarðanir dómara og annarra starfsmanna.

5. Bera virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra og forðast neikvæð ummæli og skammir byggðar á kynferði, kynþætti, kynhneigð, stjórnmálaskoðunum eða trúarbrögðum.

6. Vera heiðarlegur og opinn í samvinnu við þjálfara/reiðkennara og aðra sem styðja þig.

7. Taka sjálfur alla ábyrgð á framförum þínum og þroska.

8. Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan, og hafa hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.

9. Samþykkja aldrei eða sýna ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.

10.Forðast náin samskipti við þjálfara/reiðkennara þinn.

11.Bera virðingu fyrir félagsbúningi þínum og merki félagsins. Ef þú verður fyrir óásættanlegri hegðun af hendi þjálfara, starfsmanna, sjálfboðaliða eða annarra iðkenda skaltu láta einhvern fullorðinn vita.

Þjálfari/reiðkennari:

1. Komdu fram við iðkendur af tillitssemi, virtu þá sem einstaklinga og gættu trúnaðar gagnvart þeim.

2. Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika.

3. Haltu á lofti heiðarleika innan hestaíþróttarinnar.

4. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.

5. Kenndu iðkendum að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í hestaíþróttinni.

6. Vertu jákvæður, réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.

7. Viðhafðu jákvæða og uppbyggjandi gagnrýni og taktu gagnrýni á sama hátt.

8. Settu ávallt á oddinni öryggi, heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í þá aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.

9. Talaðu ávallt gegn notkun ólöglegra lyfja, tóbaks og áfengis og fræddu iðkendur um skaðsemi þeirra.

10.Sýndu athygli og umhyggju þeim sem orðið hafa fyrir meiðslum og þeim sem leita til þín vegna andlegrar vanlíðunar af einhverju tagi.

11.Ef grunur leikur á um alvarlegt einelt eða refsiverða hegðun af einhverju tagi skaltu beina slíkum málum í viðeigandi farveg innan félagsins. 

12.Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara/reiðkennara og sérfræðinga þegar þess þarf og viðurkenndu rétt iðkandans til að leita ráða hjá öðrum þjálfurum/reiðkennurum.

13.Samþykktu aldrei eða sýndu ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.

14.Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, nema með beinu leyfi foreldra/forráðamanna.

15.Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegi fjarlægð. Forðastu samskipti í gegnum síma og internetið nema til boðunar á æfingar og til upplýsingargjafar.

16.Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan, þar með talið á samkomum og viðburðum tengdum félaginu.

17.Komdu fram við alla iðkendur á sama hátt, óháð kyni, kynþætti, kynhneigð, stjórnmálaskoðunum eða trúarbrögðum.

18.Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari/reiðkennari til að uppfylla eigin metnað á kostnað iðkandans.

19.Hafðu ávallt huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.

20.Ekki þiggja persónulegar gjafir frá einstökum iðkendum eða fjölskyldum þeirra. Náið samneyti við iðkendur eða hvers konar kynferisleg áreitni eru ekki liðin og varðar brottrekstur.

Sjálfboðaliði:

1. Stattu vörð um markmið og gildi Hestamannafélagsins Mána og sjáðu til þess að þau séu í heiðri höfð í starfsemi félagsins.

2. Hafðu ávallt í huga að í Mána er verið að byggja upp fólk.

3. Komdu fram við félagsmenn, iðkendur, foreldra þeirra, þjálfara/reiðkennra, starfsmenn og aðra sjálfboðaliða sem jafningja, óháð kynferði, kynhneigð, trúarbrögðum og stjórnmálaskoðunum.

4. Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.

5. Vertu ávallt til fyrirmyndar í framkomu og hegðun, bæði innan félags og utan.

6. Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú berð gagnvart félaginu og iðkendum á þess vegum.

7. Notfærðu þér aldrei stöðu þína hjá Mána til eigin framdráttar á kostnað félagsins.

8. Viðhafðu jákvæða og uppbyggjandi gagnrýni og taktu gagnrýni á sama hátt.

Stjórnarmaður / starfsmaður:

Virtu sömu reglur og sjálfboðaliðar, en auk þess skalt þú:

 

1. Sjá til þess að félagsmenn séu upplýstir um starfsemi félagsins.

2. Stuðla að þátttöku félagsmanna í ákvarðanatöku eins og kostur er.

3. Reka félagið ávallt í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju.

bottom of page